"large suite" — Słownik kolokacji angielskich

large suite kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duży komplet
  1. large przymiotnik + suite rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The large suite will rent for $750 a night in the peak season.

powered by  eTutor logo