"orchestral suite" — Słownik kolokacji angielskich

orchestral suite kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): orkiestrowy komplet
  1. orchestral przymiotnik + suite rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    In 1907 it became the second movement, Solitude, of the orchestral suite.

    Podobne kolokacje: