ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"large stride" — Słownik kolokacji angielskich

large stride kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duży krok
  1. large przymiotnik + stride rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    CAx has been developing along with the computer after making large strides in the 1970s.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo