PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"large stock" — Słownik kolokacji angielskich

large stock kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duży towar
  1. large przymiotnik + stock rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The Germans on the other hand, entered the war with large stocks.

powered by  eTutor logo