"large statue" — Słownik kolokacji angielskich

large statue kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duży posąg
  1. large przymiotnik + statue rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    When it's completed, it will be the largest statue in the world.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo