"large stash" — Słownik kolokacji angielskich

large stash kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duży schowek
  1. large przymiotnik + stash rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He called it one of the largest stashes of illegal weapons the department has turned up in recent years.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo