"large spoonful" — Słownik kolokacji angielskich

large spoonful kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): łycha
  1. large przymiotnik + spoonful rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Pour the batter in large spoonfuls to make each pancake leaving plenty of room for them to expand.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo