"large shoal" — Słownik kolokacji angielskich

large shoal kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duża ławica
  1. large przymiotnik + shoal rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A few species are found much further out from shore, where they can occur in large shoals of thousands of individuals.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo