"large shareholder" — Słownik kolokacji angielskich

large shareholder kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duży udziałowiec
  1. large przymiotnik + shareholder rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    They remain large shareholders, each with stock valued at almost $30 million.

powered by  eTutor logo