"major shareholder" — Słownik kolokacji angielskich

major shareholder kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): główny udziałowiec
  1. major przymiotnik + shareholder rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He was one of three major shareholders, before taking up the role in 2000.

powered by  eTutor logo