"large school system" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: large system
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duże szkolnictwo
  1. large przymiotnik + system rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    This cannot be done in the larger public school system.

powered by  eTutor logo