"large right" — Słownik kolokacji angielskich

large right kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duża prawa strona
  1. large przymiotnik + right rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "There are larger civil rights issues involved," he added.

powered by  eTutor logo