"right" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

right rzeczownik

rzeczownik + right
Kolokacji: 243
property right • abortion right • voting right • animal right • minority right • Amendment right • privacy right • naming right • ...
right + rzeczownik
Kolokacji: 146
rights group • rights movement • rights activist • rights organization • rights violation • rights advocate • rights leader • rights lawyer • ...
right + czasownik
Kolokacji: 82
right reserves • right belongs • right goes • right says • right makes • right includes • right uses • ...
czasownik + right
Kolokacji: 194
extend rights • promote rights • enjoy rights • violate one's rights • fight for one's rights • assert one's right • look to one's right • ...
przymiotnik + right
Kolokacji: 229
human right • civil right • constitutional right • legal right • exclusive right • equal right • gay right • fundamental right • basic right • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 78
3. constitutional right = prawo konstytucyjne constitutional right
4. legal right = przysługujące prawo, prawo podmiotowe, uprawnienie ustawowe, pozwolenie legal right
6. equal right = równe prawo equal right
7. gay right = gejowskie prawo gay right
9. fundamental right = fundamentalne prawo, prawo zasadnicze, prawo podstawowe fundamental right
10. basic right = podstawowe prawo basic right
13. extreme right = skrajna prawica extreme right
14. inalienable right = niezbywalne prawo inalienable right
15. top right = najlepsze prawo top right
17. parental right = prawo rodzicielskie parental right
18. moral right = moralne prawo, prawo do autorstwa utworu, prawo niemajątkowe moral right
19. natural right = prawo naturalne natural right
20. reproductive right = rozrodcze prawo reproductive right
21. democratic right = demokratyczne prawo democratic right
23. economic right = gospodarcze prawo economic right
24. full right = pełne prawo full right
25. special right = specjalne prawo special right
26. American right = Amerykańskie prawo American right
27. social right = prawo społeczne social right
28. international right = międzynarodowe prawo international right
29. new right = nowe prawo new right
30. personal right = prawo osobiste personal right
31. absolute right = prawo wyłączne, prawo nieograniczone absolute right
32. low right = prymitywne prawo low right
33. limited right = ograniczone prawo limited right
34. sovereign right = niezawisłe prawo sovereign right
36. upper right = górne prawo upper right
37. great right = świetne prawo great right
38. legitimate right = uzasadnione prawo legitimate right
39. sole right = wyłączne prawo sole right
40. bottom right = prawo spodu bottom right
41. private property right = prawo do własności prywatnej private property right
42. public right = prawo publiczne public right
43. cultural right = prawo kulturowe cultural right
46. statutory right = uprawnienie ustawowe statutory right
47. national right = krajowe prawo national right
48. automatic right = automatyczne prawo automatic right
49. wide right = szerokie prawo wide right
50. perfect right = pełny tytuł prawny perfect right
51. worldwide right = ogólnoświatowe prawo worldwide right
52. universal right = ogólne prawo universal right
54. Christian right = chrześcijańska prawica Christian right
55. radical right = prawo radykała radical right
56. territorial right = terytorialne prawo territorial right
57. free speech right = prawo do wolności słowa free speech right
58. inherent right = nieodłączne prawo inherent right
59. important right = ważne prawo important right
60. specific right = szczególne uprawnienie specific right
61. hard right = skrajna prawica hard right
64. God-given right = Prawo dane przez Boga God-given right
65. good right = dobre prawo good right
66. collective bargaining right = prawo do negocjacji w sprawie umowy zbiorowej collective bargaining right
67. foreign right = obce prawo foreign right
68. digital right = cyfrowe prawo digital right
69. Indian right = Indyjskie prawo Indian right
70. hereditary right = prawo dziedziczenia hereditary right
71. broad right = szerokie prawo broad right
72. immediate right = natychmiastowe prawo immediate right
73. common right = wspólne prawo common right
74. federal right = federalne prawo federal right
75. lesbian right = lesbijskie prawo lesbian right
76. ancient right = pradawne prawo ancient right
77. tribal right = plemienna prawa strona tribal right
78. local right = miejscowe prawo local right
przyimek + right
Kolokacji: 27
at right • about rights • of rights • in one's right • within one's rights • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.