"large retinue" — Słownik kolokacji angielskich

large retinue kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duża świta
  1. large przymiotnik + retinue rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The garden was well developed with a large retinue of gardeners.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo