"large rate" — Słownik kolokacji angielskich

large rate kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duża stawka
  1. large przymiotnik + rate rzeczownik
    Luźna kolokacja

    New York is a slowly growing state with a large rate of domestic migration to other states.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo