"large publisher" — Słownik kolokacji angielskich

large publisher kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duży wydawca
  1. large przymiotnik + publisher rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The code, however, was not a success, ignored by both large and small publishers.

powered by  eTutor logo