"major publisher" — Słownik kolokacji angielskich

major publisher kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ważny wydawca
  1. major przymiotnik + publisher rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It was the first 4-player network game from a major publisher.

powered by  eTutor logo