"large proportion" — Słownik kolokacji angielskich

large proportion kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duża proporcja
  1. large przymiotnik + proportion rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    This is the one with the largest proportion of power resources.

powered by  eTutor logo