"large principle" — Słownik kolokacji angielskich

large principle kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duża zasada
  1. large przymiotnik + principle rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Democrats said they were willing to pay that price to stand up for the larger procedural principles of the Senate.

powered by  eTutor logo