BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"large premise" — Słownik kolokacji angielskich

large premise kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duże założenie
  1. large przymiotnik + premise rzeczownik
    Silna kolokacja

    The business was immediately successful, and in September he moved to larger premises.

powered by  eTutor logo