"large pool" — Słownik kolokacji angielskich

large pool kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duża pula
  1. large przymiotnik + pool rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    There was a large pool of it on the floor.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo