"large partnership" — Słownik kolokacji angielskich

large partnership kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duża spółka
  1. large przymiotnik + partnership rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    As a batsman, however, he shared some large partnerships with Hobbs.

powered by  eTutor logo