ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"large pad" — Słownik kolokacji angielskich

large pad kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duża podkładka
  1. large przymiotnik + pad rzeczownik
    Luźna kolokacja

    She stuffed about ten large pads up against his liver and held them tightly.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo