"large owner" — Słownik kolokacji angielskich

large owner kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duży właściciel
  1. large przymiotnik + owner rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Michael Jackson was reported to be one of the largest owners of property on the moon.

powered by  eTutor logo