"large manager" — Słownik kolokacji angielskich

large manager kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duży kierownik
  1. large przymiotnik + manager rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    BGI was then the world's largest manager of institutional assets.

powered by  eTutor logo