"large insurance" — Słownik kolokacji angielskich

large insurance kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duże ubezpieczenie
  1. large przymiotnik + insurance rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Conseco, a large insurance and finance company that made loans to subprime home buyers, filed for bankruptcy protection in 2002, one of the largest corporate bankruptcies ever.

powered by  eTutor logo