ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"large gouache" — Słownik kolokacji angielskich

large gouache kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duży gwasz
  1. large przymiotnik + gouache rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The new works - large gouaches on paper at Gagosian Gallery, small gouaches at 128 Gallery - are all straight from the artist's hand.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo