"large gang" — Słownik kolokacji angielskich

large gang kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duży gang
  1. large przymiotnik + gang rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He ran a large gang that pretty much owned New York.

powered by  eTutor logo