"local gang" — Słownik kolokacji angielskich

local gang kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): lokalny gang
  1. local przymiotnik + gang rzeczownik
    Silna kolokacja

    David is the handsome and mysterious leader of a local gang.

powered by  eTutor logo