"large game" — Słownik kolokacji angielskich

large game kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duża gra
  1. large przymiotnik + game rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Some hunters use them for large game such as bear.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo