"large funeral" — Słownik kolokacji angielskich

large funeral kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duży pogrzeb
  1. large przymiotnik + funeral rzeczownik
    Luźna kolokacja

    It was one of the largest funerals Nebraska had ever seen.

powered by  eTutor logo