"large equity" — Słownik kolokacji angielskich

large equity kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duży udział
  1. large przymiotnik + equity rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It is a mid-cap index which represents the 60 largest French equities after the CAC 40 and the CAC Next 20.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo