"large dose" — Słownik kolokacji angielskich

large dose kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duża dawka
  1. large przymiotnik + dose rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She in turn passed a large dose of it down to you.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo