"large development" — Słownik kolokacji angielskich

large development kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duże rozwinięcie
  1. large przymiotnik + development rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Since 1960s it saw a large development of new hotels and health centers.

powered by  eTutor logo