BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"large design" — Słownik kolokacji angielskich

large design kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duży projekt
  1. large przymiotnik + design rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    In practice, however, the large design was far from perfect.

powered by  eTutor logo