"large democracy" — Słownik kolokacji angielskich

large democracy kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duża demokracja
  1. large przymiotnik + democracy rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    So what can Greene and the rest of us learn from the world's largest democracy?

powered by  eTutor logo