"large crew" — Słownik kolokacji angielskich

large crew kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duża załoga
  1. large przymiotnik + crew rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He would have a large crew, perhaps three times the men we could muster.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo