"large conspiracy" — Słownik kolokacji angielskich

large conspiracy kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duży spisek
  1. large przymiotnik + conspiracy rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He may be a part of some larger conspiracy.

powered by  eTutor logo