"large concourse" — Słownik kolokacji angielskich

large concourse kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duża hala
  1. large przymiotnik + concourse rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The mainline section has five high level platforms terminating in a large concourse on the southern end.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo