"large commune" — Słownik kolokacji angielskich

large commune kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duża gmina
  1. large przymiotnik + commune rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    At 5,567 (2002), it is one of the county's largest communes.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo