"large claim" — Słownik kolokacji angielskich

large claim kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duże roszczenie
  1. large przymiotnik + claim rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Putting this large claim to the test, he called to them and announced his identity.

powered by  eTutor logo