"large chair" — Słownik kolokacji angielskich

large chair kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duży przewodniczący
  1. large przymiotnik + chair rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Those two were seated in large chairs, saying very little.

powered by  eTutor logo