"large camp" — Słownik kolokacji angielskich

large camp kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duży obóz
  1. large przymiotnik + camp rzeczownik
    Silna kolokacja

    It became the largest single camp in the entire crisis, housing over 43,000 people.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo