"large bequest" — Słownik kolokacji angielskich

large bequest kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duży zapis
  1. large przymiotnik + bequest rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Lord Brotherton had given them to the university as part of a large bequest, and they were found in 1988.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo