"large audience" — Słownik kolokacji angielskich

large audience kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): licznie zgromadzona publiczność
  1. large przymiotnik + audience rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    So we're trying to get the word out to an even larger audience.

podobne do "large audience" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "large audience" po angielsku

inne