"large account" — Słownik kolokacji angielskich

large account kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duże konto
  1. large przymiotnik + account rzeczownik
    Silna kolokacja

    He said these branches don't need a lot of large corporate accounts to make money.

powered by  eTutor logo