"large Empire" — Słownik kolokacji angielskich

large Empire kolokacja
Popularniejsza odmiana: large empire
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duże Imperium
  1. large przymiotnik + empire rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    By the mid-16th century it had become the capital of a very large empire.

powered by  eTutor logo