"large empire" — Słownik kolokacji angielskich

large empire kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duże imperium
  1. large przymiotnik + empire rzeczownik
    Silna kolokacja

    By the mid-16th century it had become the capital of a very large empire.

powered by  eTutor logo