"landing beach" — Słownik kolokacji angielskich

landing beach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): lądowanie plaża
  1. landing rzeczownik + beach rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The landing beaches again came under French fire after daybreak.

    Podobne kolokacje: