"knowingly send" — Słownik kolokacji angielskich

knowingly send kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): świadomie wyślij
  1. send czasownik + knowingly przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    The act made it a crime to knowingly send or display "indecent" material over the Internet, where children can see it.